Zasady refundacji leków w astmie i POChP

Co właściwie oznacza pojęcie refundacja?

Refundacja to inaczej dopłata – w tym przypadku dopłata z budżetu Państwa do ceny leku.

Ministerstwo Zdrowia tworzy tzw. listy refundacyjne. Leki, które znajdą się na liście refundacyjnej otrzymują refundację (dopłatę z budżetu). Listy są modyfikowane co 2 miesiące, co oznacza, że po 2 miesiącach każdy z leków może stracić lub zyskać refundację, albo zmienić swoją odpłatność.

 

Co znaczy 30%, 50%, R?

Dopłata Państwa do różnych preparatów może być różnej wysokości, dlatego pacjent płaci za lek 30%, 50% ceny bądź ryczałt. Występuje również lista leków bezpłatnych, które są wydawane bez jakiejkolwiek opłaty.

Ministerstwo decyduje o wysokości dopłaty biorąc pod uwagę m.in. rodzaj choroby, ceny leków, długość terapii, częstość występowania chorób w których są zalecane i wiele innych czynników.

Wśród leków wydawanych za opłatą ryczałtową znajduje się większość preparatów stosowanych powszechnie w chorobach przewlekłych (cukrzycy, nadciśnieniu, astmie czy POChP).

Ceny wszystkich leków refundowanych (czyli tych, które są na liście refundacyjnej) są stałe – ustalane przez ministerstwo i muszą być takie same w każdej aptece, natomiast mogą zmieniać się w kolejnych miesiącach.

 

Co to jest Lista leków 75 + ?

To dodatkowa lista leków, bezpłatnych dla pacjentów w wieku powyżej 75 r.ż. Jest załącznikiem do listy leków refundowanych (czyli też zmienia się co 2 miesiące). Aby pacjent otrzymał je bezpłatnie, receptę może wypisać tylko lekarz POZ lub uprawniona pielęgniarka POZ. Jeżeli pacjent ukończył 75 r.ż. otrzyma receptę w szpitalu lub od specjalisty –zgodnie z opisanymi zasadami refundacji płaci za leki kwotę wynikającą z zapisów listy refundacyjnej.

Na receptach na bezpłatne leki dla seniora w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz wpisuje symbol „S”.

 

Dlaczego czasami za ten sam lek można zapłacić 100%, 50% lub 30%?

Zależy to przede wszystkim od wskazań refundacyjnych. Każdy lek dopuszczony do obrotu na terenie Polski musi posiadać ChPL – charakterystykę produktu leczniczego. Są tam między innymi jasno określone wskazania, w których lekarz powinien dany lek stosować. Ministerstwo określając zasady refundacji może przyznać ją dla wszystkich wskazań leku, lub tylko dla wybranych – np. niektóre leki stosowane w POChP można zapisać pacjentowi z odpłatnością 30% tylko w przypadku ciężkiej postaci choroby, kiedy wynik spirometrii potwierdzi FEV1 <50% i próba rozkurczowa jest ujemna.

Dodatkowo zdarza się, że na liście refundacyjnej znajduje się tylko jedna z dawek leku – czyli zmiana dawki może poskutkować zmianą refundacji.

Każdy lek refundowany można też zapisać na 100% np. jeżeli stosuje się go w innych wskazaniach niż zapisane w ChPL (np. na podstawie najnowszych doniesień naukowych), jeżeli pacjent nie jest ubezpieczony lub jeżeli lekarz nie złożył odpowiedniego wniosku do NFZ i nie ma możliwości wypisania recepty na lek z refundacją.

 

http://www.nfz.gov.pl, dostęp 11.05.2018 r.

Chiesi/MS/TTA/51/2018