Zasady refundacji leków w astmie i POChP

Refundacja to inaczej dopłata – w tym przypadku dopłata z budżetu Państwa do ceny leku.

Ministerstwo Zdrowia tworzy tzw. listy refundacyjne. Leki, które znajdą się na liście refundacyjnej otrzymują refundację (dopłatę z budżetu). Listy są modyfikowane co 2 miesiące, co oznacza, że po 2 miesiącach każdy z leków może stracić lub zyskać refundację, albo zmienić swoją odpłatność.

Więcej

Jak prawidłowo przechowywać inhalatory stosowane w leczeniu POChP?

Wszystkie leki, aby mogły zachować swoje właściwości lecznicze a ich stosowanie było w pełni bezpieczne i przede wszystkim pomagało a nie szkodziło pacjentowi, powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach

Więcej

Kto to jest PINK PUFFER i BLUE BLOATER?

POChP to choroba charakteryzująca się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych i m.in. dusznością. Ograniczenie przepływu powietrza spowodowane jest chorobą małych oskrzelików i zniszczeniem miąższu płuc. Zmiany te nie zawsze występują jednocześnie i ich nasilenie jest zmienne. Przewlekłe zapalenie powoduje zmiany strukturalne, zwężenie małych dróg oddechowych i uszkodzenie miąższu płuc, które prowadzi do utraty elastycznych połączeń pęcherzyków płucnych z oskrzelikami końcowymi i zmniejsza sprężystość płuc.1

Więcej

Co to jest nakładanie astmy i POChP?

Zespół nakładania astmy i POChP (ZNAP; ang. po ACOS - Asthma – COPD Overlap Syndrome), oznacza współistnienie u jednego pacjenta objawów astmy i POChP. Przytoczona definicja została zmodyfikowana i już GOLD 2017 mówi o nakładaniu astmy i POChP (NAP; ang. ACO Asthma – COPD Overlap . Zgodnie z definicją nakładanie astmy i POChP charakteryzuje się utrwaloną obturacją dróg oddechowych oraz występowaniem kilku cech związanych z astmą i kilku związanych z POChP.

Więcej

POChP a astma
– czym różnią się między sobą? Czyli o podobieństwach i różnicach obu chorób.

Astma i POChP to przewlekłe choroby oskrzeli. Pomimo, że jednym z głównych objawów obu chorób jest duszność, różnią się one patogenezą, przebiegiem i sposobem leczenia. Astma - oskrzela u chorych na astmę kurczą się zbyt mocno pod wpływem różnych czynników. Skurcz mięśni zlokalizowanych w ścianie oskrzeli jest główną przyczyną ich zwężenia podczas napadu astmy. Z czasem mięśnie oskrzeli stają się grubsze, silniejsze i zdolne do spowodowania jeszcze większego skurczu oskrzeli.

Więcej

Przebieg choroby
- co tak naprawdę oznacza skrót POChP i jakie są powikłania choroby?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli POChP powszechną, poddającą się profilaktyce i leczeniu chorobą, która charakteryzuje się przewlekłymi objawami ze strony układu oddechowego i ograniczeniem przepływu powietrza, spowodowanymi nieprawidłową strukturą dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych, zwykle będącą efektem znacznej ekspozycji na szkodliwe działanie cząstek i gazów.

Więcej

Mam POChP i co dalej?
Sposoby postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego w chorobie.

Diagnoza przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dla części pacjentów brzmi jak wyrok, inni lekceważą rozpoznaną chorobę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji zaniechań w jej leczeniu. POChP cechuje utrwalona obturacja dróg oddechowych, która zazwyczaj postępuje i jest związana z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów. Pomimo, że POChP jest chorobą nieuleczalną, można ją leczyć i w ten sposób ograniczać jej postęp i minimalizować objawy. Kluczowa jest oczywiście profilaktyka pierwotna, czyli unikanie czynników ryzyka, w tym głównie palenia papierosów. Pomimo tej powszechnej wiedzy, wiele osób uważa, że uda im się uniknąć zachorowania. Liczba chorych na POChP niestety wciąż rośnie, a choroba stanowi obecnie problem globalny.

Więcej

Od objawów do diagnozy.
Kiedy i jak rozpoznajemy POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotyka wielu dorosłych pacjentów po 40 roku życia. Liczba rozpoznań choroby, zwłaszcza u młodszych pacjentów jest wciąż niedoszacowana. Niestety, jej objawy są niespecyficzne, tzn. mogą być przez chorego utożsamiane np. z infekcją dróg oddechowych. Ponadto, choroba rozwija się latami i początkowo jej symptomy są zwykle mało dokuczliwe co odwleka w czasie decyzję o wizycie u lekarza i podjęciu leczenia.

Dodatkowo, ogromna większość pacjentów chorych na POChP to palacze tytoniu, którym trudno rozstać się z nałogiem, a przewlekły kaszel traktują jako naturalne następstwo palenia papierosów, nie zdając sobie sprawy z faktu, że może on być pierwszą oznaką przewlekłej choroby.

Więcej

POChP
- choroba cywilizacyjna.

14 listopada obchodzimy światowy Dzień POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą, nieodwracalnie ograniczającą przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

POChP jest problemem globalnym, należy bowiem do najczęstszych chorób układu oddechowego, a liczba chorych wciąż wzrasta. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 roku z powodu POChP zmarło na świecie 3 miliony osób, co było równe 6% wszystkich zgonów tego roku. POChP zajmuje obecnie 4. miejsce wśród wszystkich przyczyn zgonów, a jej znaczenie przypuszczalnie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

Więcej