Test ryzyka POChP

Rozwiąż prosty test i sprawdź czy jesteś w grupie osób zagrożonych POChP.

POChP

Czy znajdujesz się w grupie wiekowej > 40. roku życia?

Czy dokucza Ci przewlekłe uczucie duszności, szczególnie silne podczas wysiłku fizycznego?

Czy duszności towarzyszy przewlekły kaszel, szczególnie z odpluwaniem wydzieliny?

Czy palisz papierosy lub inne wyroby tytoniowe?

Czy w domu lub pracy jesteś narażony(a) na działanie pyłów, dymów lub innych czynników drażniących drogi oddechowe?

Jeżeli odpowiedziałeś(aś) "TAK" na przynajmniej jedno z pytań, mogą to być objawy POChP. Należy omówić to ze swoim lekarzem.
Jeżeli odpowiedziałeś(aś) "NIE" na większość pytań, możliwe, że odczuwasz inne problemy związane z oddychaniem. Należy zgłosić się do lekarza, gdyż nie tylko POChP może być powodem dolegliwości ze strony układu oddechowego.